Vještački mrijest potočare 2013.

Na osnovu dogovora koji je UO USR Vitez postigao sa vlasnikom MHE Vitez 1 izvršen je mrijest i uzgoj riblje mlađi potočne pastrmke na ribogojilištu "Izmišljeni potok". Oplođena ikra donirana je od strane ribogojilišta.

USR je na osnovu dogovora preuzela obvezu osiguranja hrane za riblju mlađ i obezbjeđenje financijskih sredstava za radnika na održavanju i hranjenju riblje mlađi. Čišćenje ikre i briga o istoj do faze izvaljivanja mlađi i prebacivanja u vanjski bazen (zimski period) je bila obveza USR Vitez, a te poslove je izuzetno dobro odradio naš ribočuvar Naser Topčić.
Nestankom žumančane kese riba se prebacuje u vanjski bazen. Po prebacivanju u vanjski bazen mlađ potočne pastrmke počinje uzimati hranu. Kako je riba rasla naglo se povećavao iznos financijskih sredstava za kupovinu hrane, tako da naša Udruga nije sama mogla financijski cijelo vrijeme osiguravati potrebna sredstva za hranu.
Taj problem riješili smo na način da smo organizirali sastanak s udruženjima iz Kiseljaka, Travnika i Novog Travnika na ribogojilištu, gdje smo istim prezentirali naš projekat te ih upoznali da imamo višak riblje mlađi od naših planiranih potreba. Predložili smo im ukoliko su zainteresirani za poribljavanje sa mlađi potočne pastrmke da učestvuju u kupovini hrane za koju im nudimo riblju mlađ u protuvrijednosti po trenutnoj tržišnoj cijeni.
Gore navedena udruženja tj: Novi Travnik, Travnik i Kiseljak pristali su na naš prijedlog tako da se Novi Travnik obvezao učestvovati u nabavci hrane sa 1.000 KM, Travnik 2.000 KM i Kiseljak sa 1.000KM, a u protiuvrijednosti im je ustupljena riblja mlađ po tržišnoj cijeni i to: Kiseljaku i Novom Travniku po 10.000 komada i Travniku 20.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 6-9 cm. O navedenom dogovoru sve tri strane su potpisale Ugovor.
Također nekoliko naših članova s područja MZ Rijeka je učestvovao u kupovini hrane za riblju mlađ sa po 100 KM, a bilo je i donacija od naših članova (koliko je ko mogao dati).

Članovi USR Vitez koji su donirali novac za nabavku riblje hrane su: Goran Kolak, Ivan Azinović, Željko Rajić, Mirko Krišto, Marko Blaž, Ivo Maljić, Emzudin Sarajčić, Aladin Hurem, Mirko Maleš, Ivica Livančić, Draženko Topalović, Amir Arnautović, Mehmed Arnautović, Zoran Munetić, Novak Šarić, Stipica Mlakić, Jasmin Hrustić, Vlatko Prkić, Goran Šero, Zoran Šakić, Nikica Lukić, Stipo Livačić, Tihomir Egonjić, Karlo Grabovac, Kažimir Volić, Mladen Bučar, Safet Kalčo i Suljo Smajić.

Posebnu zahvalu dugujemo Naseru Topčiću, našem ribočuvaru, koji je tokom zimskih mjeseci svaki dan pregledavao i čistio ikru, te se brinuo za mlađ do trenutka poribljavanja.

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477