Dana 15.01.2017. godine održan je zajednički sastanak Upravnog i Nadzornog odbora u prostorijama Ribarskog doma.
Opširnije...
U sklopu priprema matičnog jata potočne pastrmke za predstojeći mrijest izvršen je izlov matičnjaka potočare na mušičarskoj stazi u suradnji sa expertima Centra za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih…
Opširnije...

Mrijestilište USR Vitez - mlađ potočare


Datum: 08.02.2016
Mlađ potočne pastrmke - mrijestilište USR Vitez - 07.02.2016.
U Ribarskom domu USR Vitez, u petak 27.11.2015. godine održan je sastanak Upravnog odbora Saveza sportskih ribolovnih društava SBK/KSB na kome su raspravljani tekući problemi koji stoje pred ovim savezom.
Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477