Ispuštanje klaoničkog otpada u rijeku Lašvu

Kako se duži vremenski period svakodnevno uočavaju velike količine pjene na površini rijeke Lašve izuzetno neprijatnog mirisa, te je primjećeno da je došlo do uginuća riba na području Mošunja, USR Vitez je napravila akciju pronalaska zagadjivača.

Ova pojava se dešava svakodnevno u jutarnjim satima i traje do kasnog poslijepodneva. Naši članovi, krečući se uzvodno rijekom Lašvom, locirali su izvor zagadjenja te je isti fotografiran, a napravljeni su i video snimci. Riječ je o klaonici poduzeća Bajra.

Podnešena je prijava Federalnoj inspekciji te su priložene fotografije i video zapis. Federalna inspekcija je po zaprimljenoj prijavi izašla na teren te su poduzeli zakonom propisane mjere. Zagadjivač je sankcioniran, a USR Vitez je pismeno obaviještena o obavljenom inspekcijskom nalazu.

Video zapis sa terena

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477