Poribljavanje rijeke Lašve 06.02.2018. - faza 2

Kao što smo i najavili izvršena je i druga faza poribljavanja potočnom pastrmkom uzrasta 23-24 i 27-33 cm u količini 300 kg. tj. 1.260 komada.

Poribljenje su slijedeće lokacije: Kolotin - nizvodno i uzvodno, Dom u Mošunju - nizvodno, i uzvodno od mosta u Mošnju do kuće Nikole Sajevića.

Poribljavanje je obavljeno uz nadzor kantonalne inspekcije koja je izvršila pregled ribe i uradila zapisnik o poribljavanju, a USR Vitez je predstavljao predsjednik Dragan Jonjić. Poribljavanje je vodio predsjednik Komisije za poribljavanje Branko Šakić i član Stjepan Petrović. Prisutni članovi USR Vitez: Stipica Mlakić, Dragan Augustinović, Zdravko Bošnjak i Marijan Azinović (fotografirao).
BIstro!

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477