Poribljavanje rijeke Lašve 25.01.2018. Faza I

Dana 25.01.2018. godine izvršena je prvo poribljavanje u 2018. godini. U prvoj fazi poribljeno je 350 kilograma potočne pastrmke uzrasta 23-24 cm i 27-33 cm. tj. 1470 komada.

Poribljavanje je uz nadzor i zapisnik kantonalne inspekcije izvršeno po planu Komisije za poribljavanje u sastavu Branko Šakić i Stjepan Petrović.

Poribljene su slijedeće lokacije: Modrulja, Mahala - Bebin most uzvodno, mušičarska staza, Stari Vitez - od Vonkovog mosta uzvodno, Most na Divjaku - nizvodno i uzvodno i manja količina rijeka Kruščica kod mosta.

Poribljavanje su izvršili: Stipica Mlakić, Branko Šakić, Stjepan Petrović, Anto Matošević Lord, Dragan Augustinović, Emzudin Sarajčić, Mario Azinović, Dragan Jonjić i najmlađi članovi Benjamin Topčić i Adin Topčić.

Druga faza sa istom količinom i istim uzrastima potočne pastrmke najavljujemo za 01.02.2018. godine (četvrtak), a u planu je poribljavanje lokacija: Mošunjski kamen, ušće Bile u Lašvu, Kolotin i Mošunj do granice sa Novom Bilom.

fotosi Marijan Azinović i Stjepan Petrović

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477