Poribljavanje druga i treća faza

Dana 03.06.2017. godine izvršena je II faza poribljavanja sa potočnom pastrmkom iz našeg mrijestilišta uzrasta 6-8 cm u količini cca 30.000 komada, težine 31,37 kg. Poribljene su slijedeće lokacije:

Lašva - Divjak, Stari Vitez do Vonkovog mosta, Mahala i Grad od kraja mušičarske staze do Modrulje kao i Radakov most. Od pritoka poribljeno je: Jaruga, Vranjski potok, Kruščica od ušća do Barešića kuća, Tramošnica kao i još nekoliko planinskih potoka koje nismo dovršili u I fazi (Voljevac, Ugrenovac i Kurjevac).

Dana 04.06.2017 završena je i III faza poribljavanja potočnom pastrmkom iz našeg mrijestilišta.
Poribljeno je sa 24.000 komada uzrasta 6-8 cm težine 88,6 kg. Dionice poribljavanja su rijeka Lašva, dio Kruščice i svi ostali potoci koji nisu bili obuhvaćeni u I i II fazi.

U 2017. godini poribljeno je ukupno 230,67 kg tj 70.000 komada uzrasta 4-8 cm.

Zahvaljujemo se svima koji su pomogli da se ovaj projekat privede kraju, a posebna zahvala za Dragan Jonjic i Naser Topčić.

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477