Print this page

Priprema matičnog jata potočne pastrmke za mrijest 2017

U sklopu priprema matičnog jata potočne pastrmke za predstojeći mrijest izvršen je izlov matičnjaka potočare na mušičarskoj stazi u suradnji sa expertima Centra za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta iz Mostara.

 

Matičnjaci su prebačeni u mrijestilište te će se po završenom mrijestu isti vratiti na lokacije sa kojih su i izvađeni. Izlov je rađen uz pomoć elektroagregata na dan 06.11.2016. godine a riba je prebačena traktorom u buradima povezanim sa bocama kisika.