Donacija table sa natpisom za ribarski dom

Dobili smo tablu sa natpisom Udruga sportskih ribolovaca Vitez i logotipom potočne pastrmke

Tablu je napravio i donirao naš član Rajko Livačić kojemu se zahvaljujemo, a ista će se postaviti na pročelje Ribarskog doma.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477