Donacija čizama za ribočuvara Mato Furundžija

Za potrebe ribočuvara dobili smo donaciju čizama od gdina Mato Furundžija.

 

Zahvaljujemo se u ime Udruge sportskih ribolovaca na donaciji.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477